Samlings stedet for aktiviteter I Stevning

Et  handicap venligt medborgerhus

Velkommen til Stevning kulturhus.

Skolevænget 14 6430 Nordborg

 

Husk Stevning musikfestival den 1 lørdag I juni

Gratis adgang

Vores medborgerhus


Aktiviteter og arrangementer:
august 2017
torsdag 31.aug. kl. 09.00 petanque klubben sæsonen starter (se opslag)
september 2017lørdag 2. sep. kl. 08.00 Kulturhuet huset Hovedrengøring
mandag 4.sep. kl. 17.30 Bente Philipsen salen Linedance starter sæsonen (se opslag)
onsdag 6. sep. kl. 17.00 Dorte Nissen fritidsklub Lær at strikke / hækle (se opslag)
onsdag 6.sep. kl. 09.00 Vagn Hesselager caféen EDB kurset hold 1-2017 starter (se opslag)
onsdag 6.sep. kl. 19.00 Vagn Hesselager caféen EDB kurset hold 2-2017 starter (se opslag)
tirsdag 12.sep. kl. 11.00 SIF salen motionsgymnastik starter sæsonen kl. 11.00 – 12.00
(se SIF program)
torsdag 14.sep. kl. 19.00 SIF klublokale Kortspil starter sæsonen (se SIF program)
oktober 2017
søndag 1.okt. kl. 14.30 Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30 til kl. 16.30
torsdag 10.okt. kl. 15.00 Stevning læseklub caféen læseklub kl. 15.00 – 16.00
kontaktperson Ruth Good tlf. 2990 1945
november 2017
søndag 5.nov. kl. 14.30 Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30 til kl. 16.30
torsdag 9.nov. kl. 15.00 Stevning læseklub caféen læseklub kl. 15.00 – 16.00
lørdag 28.nov kl. Landsbylauget Juletræet tændes
december 2017
søndag 3.dec. kl. 14.30 Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30 til kl. 16.30
torsdag 14.dec. kl. 15.00 Stevning læseklub caféen læseklub kl. 15.00 – 16.00
januar 2018
søndag 7.jan. kl. 14.30 Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30 til kl. 16.30
torsdag 11.jan. kl. 15.00 Stevning læseklub caféen læseklub kl. 15.00 – 16.00
februar 2018
søndag 4.feb. kl. 14.30 Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30 til kl. 16.30
torsdag 8.feb. kl. 15.00 Stevning læseklub caféen læseklub kl. 15.00 – 16.00
torsdag 8.feb. kl. 19.00 Landsbylauget caféen borgermøde
søndag 11.feb. kl. Fobis caféen + salen fastelavn
onsdag 28 feb. Kl. Fobis salen dilettant teater
marts 2018
fredag 2 mar. kl. Fobis salen dilettant teater
lørdag 3.mar. kl. Fobis salen dilettant teater
Faste tidspunkter:
Petanque
torsdage kl. 09.30 – 11.30 Vi spiller hele året - på petanquebanen eller i salen.
PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør
Hold nr. 1-2017: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen starter d. 6. september - slutter d. 15. november 2017.
Hold nr. 2-2017: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen starter d. 6. september - slutter d. 15. november 2017.
Hold nr. 1-2018: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen starter d. 3. januar – sluttet d. 14. marts 2018.
Hold nr. 2-2018: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen starter d. 3. januar – slutter d. 14. marts 2018.
Tilmelding og information ved Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 mail: vagn@hesselager.com
Bente Philipsen: Linedance - for let øvede / øvede
Mandage kl. 17.30 – 19.00 sæsonen starter 4.september 2017 og slutter i april 2018
Stevning Idræts Forening: Motionsgymnastik:
Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93
Tirsdage kl. 11.00 – 12.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 12.09.17. og sidste gang 13.03.2018
Stevning Idrætsforening: Motionsbadminton i Gymnastiksalen:
Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42
Tirsdage kl. 16.00 – 21.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 12.09.17. og sidste gang 27.03.2018
Onsdage kl. 16.00 – 21.00 i gymnastiksalen. Førstegang d. 13.09.17. og sidste gang 28.03.2018
Torsdage kl. 16.00 – 21.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 14.09.17. og sidste gang 29.03.2018
Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet under den gule bygning:
Torsdage kl. 19.00 – 22.00. Første gang d. 14.09.2017. og sidste gang 29.03.2018
Lokalhistorisk Forening: Åbent hus - alle er velkomne
Der er åbent 1. og 3. mandag i måneden kl. 15.00 – 18.00 (undtaget juli, august og december måned)
Stevning Fritidsklub - lokaler udlejes til børnefødselsdage: Hvis du gerne vil leje fritidsklubbens lokaler til en børnefødselsdag, skal du gå ind på Kulturhusets hjemmeside: http://www.stevningkulturhus.dk, vælg menupunktet Stevning fritidsklub
Denne Kulturhus-folder er en fast del af Rundt om Stevning. Hvis Du/I har en eller flere aktiviteter der skal foregå i Stevning Kulturhus, kan den/de offentliggøres her i folderen. Jeres materiale skal sendes til Steffen Fog, Sandvigvej 4, tlf. 60 14 24 13, mail: sfogsv4@gmail.com. Deadline for materiale til næste udgave er d.19. september. Rundt om Stevning nr.174 udkommer d. 30. september.
Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og arrangementer der foregår.