Samlings stedet for aktiviteter I Stevning

Et  handicap venligt medborgerhus

Velkommen til Stevning kulturhus.

Skolevænget 14 6430 Nordborg

 

Husk Stevning musikfestival den 1 lørdag I juni

Gratis adgang

Vores medborgerhus

 

 

Privatdata-politik for Stevning Kulturhus

Skolevænget 14 Stevning, 6430 Nordborg

Oprettet d. 05. 11. 2018

 

Vi behandler person oplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivs politik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine person oplysninger.  

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontakt oplysninger på den data ansvarlige

Stevning Kulturhus er data ansvarlig og vi sikrer, at dine person oplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontakt oplysninger:

Kontakt person: Steffen Fog

Adresse: Sandvigvej4, 6430 Nordborg

Telefonnr.: 60142413

Mail: sfogsv4@gmail.com

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

  1. Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter:

 

  1. Oplysninger om brugere og frivillige hjælpere af Stevning Kulturhus:

 

 

 

Indsamling af personoplysninger

Vi får oplysningerne fra dig.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Formålene:

  1. Formål med behandling af bestyrelsesmedlemmers og suppleanters oplysninger:

 

  1. Formål med behandling af oplysninger på frivillige hjælpere og brugere:

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Der sker videregivelse af oplysninger om bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til øvrige medlemmer af bestyrelsen og brugere af huset.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  

 

 

 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Frivillige hjælpere og brugere:

Opbevaring af billeder

Alle personer der er brugere af Stevning Kulturhus og Stevning Musikfestival:

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.